Υπηρεσίες Ασφάλειας Αερολιμένων και Λιμανιών

Παρέχουμε  υπηρεσίες για την Προστασία Υποδομών και Ελέγχου Επιβατών, Αποσκευών και Φορτίων σε αεροδρόμια, λιμενικές και συναφείς εγκαταστάσεις.