Χρηματαποστολές και μεταφορές πολύτιμων αντικειμένων και αγαθών

Oι υπηρεσίες της Samurai Security Hellas περιλαμβάνουν τη μεταφορά χρημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και εγγράφων παρέχοντας εγγύηση απόλυτης ασφάλειας.