Φύλαξη κατοικίας-Eξοχικού

Η Samurai Security Hellas εξειδικεύεται στη φύλαξη κατοικιών. H αυξημένη εγκληματικότητα και τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλοπών, ωθούν τους ιδιώτες στη διαφύλαξη του προσωπικού τους χώρου.

Για την απόλυτη ασφάλειά σας,  συνδυάζουμε την τοποθέτηση εξοπλισμού φύλαξης και προστασίας με υπηρεσίες φύλαξης από φυσικά πρόσωπα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις διαφορετικές ανάγκες σας.