Επανδρωμένες Στατικές Φυλάξεις

Η επανδρωμένη φρούρηση είναι αναγκαία σε περιπτώσεις όπου οι τεχνικές λύσεις ασφαλείας (συναγερμοί-κάμερες κ.ά.) δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου φύλαξης.

O υπεύθυνος φύλακας βάρδιας προλαμβάνει τις επικίνδυνες καταστάσεις ενεργώντας γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση μιας κρίσης.

Επίσης, είναι εκπαιδευμένος και φέρει ειδική εγκεκριμένη άδεια εργασίας που χορηγείτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Παρέχουμε ένστολους φύλακες σε:

  • Τράπεζες

  • Εμπορικές Αλυσίδες Καταστημάτων

  • Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες

  • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις