Έλεγχος εισόδου-εξόδου

Προσφέρουμε έλεγχο εισόδου και εξόδου επισκεπτών και προσωπικού, με χρήση σύγχρονων μέσων (υπολογιστών, Access Control, κάμερες κ.λπ.) και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που να τα χειρίζεται.